Závod Uherské Hradiště

Spolupráce se školami všech stupňů


Co tato spolupráce přináší?

  • pomoc žákům a rodičům při volbě povolání dětí
  • pomoc studentům během studia
  • zvýšení povědomí o působení společnosti KYOCERA AVX Uherské Hradiště a posílení postavení firmy v regionu
  • získání kvalifikované pracovní síly pro firmu
  • udržení odbornosti zaměstnanců a propojení teoretické přípravy s praktickými požadavky

Jaké aktivity tuto spolupráci představují?

  • prezentace na burzách škol a veletrzích pracovních příležitostí
  • brigády, stáže, praxe
  • exkurze pro usnadnění volby specializace
  • zadání témat bakalářských a diplomových prací
  • vedení bakalářských a diplomových prací

Potřebné informace získáte u paní Leony Pospíšilové, tel - 575 757 154 nebo e-mail - leona.pospisilova@kyocera-avx.com