Volné Pozice

Obor uplatnění

Dělnické pozice


Díky práci našich zaměstnanců můžeme my všichni používat přístroje jako jsou mobilní telefony, ledničky, fotoaparáty a cestovat dopravními prostředky. Bez práce našich zaměstnanců by opravdu nefungovalo téměř nic. Jejich práce je velmi důležitá a na její kvalitě závisí i lidské životy.
Z tohoto důvodu věnujeme velkou péči zaučení každého dělníka. Přestože na kvalitu práce dělníků jsou kladeny vysoké nároky, Vaše vzdělání ani dosavadní zkušenosti pro nás nejsou podstatné. Důležitý je Váš zájem. Aktuálně do našich týmů přijmeme dělnice/dělníky do výroby, dělnice/dělníky na kontrolu a seřizovače.

Administrativní pozice


Díky práci našich zaměstnanců můžeme my všichni používat přístroje jako jsou mobilní telefony, ledničky, fotoaparáty a cestovat dopravními prostředky. Bez práce našich zaměstnanců by opravdu nefungovalo téměř nic. Jejich práce je velmi důležitá a na její kvalitě závisí i lidské životy.
Vysoká kvalita našich výrobků a služeb je dosahována nejen zásluhou vývoje a výroby, ale i týmů zaměstnanců útvarů plánování, zákaznického servisu, lidských zdrojů, financí či nákupu a logistiky. Výsledky práce členů těchto týmů jsou pro nás stejně důležité jako procesy výroby a vývoje, které díky jejich podpoře hladce fungují.

Technické pozice


Díky práci našich zaměstnanců můžeme my všichni používat přístroje jako jsou mobilní telefony, ledničky, fotoaparáty a cestovat dopravními prostředky. Bez práce našich zaměstnanců by opravdu nefungovalo téměř nic. Jejich práce je velmi důležitá a na její kvalitě závisí i lidské životy.
Pro zajištění špičkové kvality našich výrobků jsou klíčové znalosti a odbornost každého jednotlivce, který se podílí na jejich vývoji a výrobě. Mnohé pracovní činnosti v našem závodě jsou natolik unikátní, že je nenajdete v žádné jiné firmě v České republice. O to zajímavější příležitosti můžeme nabídnout vývojářům v oblasti chemických procesů (především se zaměřením na polymery), technologům chemickým i strojním, konstruktérům jednoúčelových strojů či IT specialistům. Někteří naši odborní pracovníci zajišťují i úspěšný chod dalších závodů například ve Spojených státech, Japonsku, Malajsii či Salvadoru.

Studenti


Díky práci našich zaměstnanců můžeme my všichni používat přístroje jako jsou mobilní telefony, ledničky, fotoaparáty a cestovat dopravními prostředky. Bez práce našich zaměstnanců by opravdu nefungovalo téměř nic. Jejich práce je velmi důležitá a na její kvalitě závisí i lidské životy.
I ty jednou můžeš mít takto důležitou práci. Tvůj nápad jednou může zásadním způsobem ovlivnit či změnit fungování přístrojů budoucnosti. I ty můžeš patřit mezi studenty, které podporujeme v jejich profesní kariéře již během studia.