Závod Bzenec

Spolupráce se školami všech stupňů

Co tato spolupráce přináší?

  • pomoc žákům a rodičům při volbě povolání dětí
  • pomoc studentům během studia
  • zvýšení povědomí o působení společnosti KYOCERA AVX Bzenec a posílení postavení firmy v regionu
  • získání kvalifikované pracovní síly pro firmu
  • udržení odbornosti zaměstnanců a propojení teoretické přípravy s praktickými požadavky

Jaké aktivity tuto spolupráci představují?

  • prezentace na burzách škol a veletrzích pracovních příležitostí
  • brigády, stáže, praxe
  • exkurze pro usnadnění volby specializace
  • zadání témat bakalářských a diplomových prací
  • vedení bakalářských a diplomových prací

Spolupracujeme s:


Potřebné informace získáte u paní Marty Vojtěškové, tel - 607 015 764 nebo e-mail - marta.vojteskova@kyocera-avx.com