Závod Uherské Hradiště

Spolupráce se školami všech stupňů

Co tato spolupráce přináší?

  • pomoc žákům a rodičům při volbě povolání dětí
  • pomoc studentům během studia
  • zvýšení povědomí o působení společnosti KYOCERA AVX Uherské Hradiště a posílení postavení firmy v regionu
  • získání kvalifikované pracovní síly pro firmu
  • udržení odbornosti zaměstnanců a propojení teoretické přípravy s praktickými požadavky

Jaké aktivity tuto spolupráci představují?

  • prezentace na burzách škol a veletrzích pracovních příležitostí
  • brigády, stáže, praxe
  • exkurze pro usnadnění volby specializace
  • zadání témat bakalářských a diplomových prací
  • vedení bakalářských a diplomových prací

Prostory nové školící místnosti

V březnu roku 2023 byla v závodě v Uherském Hradišti zprovozněna nová školící místnost, která je určená pro celodenní tréninky a školení. Místnost pojme více než 25 osob a je vybavena projektorem, flipchartem a 4 počítači, k dispozici je také sousedící kuchyňka s veškerým příslušenstvím.

Spolupracujeme s:


Potřebné informace získáte u paní Nikola Klobásková , tel - 575 757 200 nebo e-mail - nikola.klobaskova@kyocera-avx.com